Akdeniz Bölgesi Yörüklerinde 'Kökboya' Geleneği

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğü Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YORKAM) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç,  ''Uluslararası Antalya Yörük ve Türklük Araştırmaları Bilim ve Sanat Kurultayı''nda ''Akdeniz Bölgesi Yörüklerinde 'Kökboya' Geleneği'' başlıklı bir konferans verdi. Genç, genel şemsiye etkinlik olan Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde ayrıca uygulamalı şekilde doğal boyama gerçekleştirdi.

Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 6-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında Aksu (Antalya) İlçesi Solaklı Mahallesi, At Çayırı Mevkii'nde; 400 dönüm alan üzerinde hayata geçirildi. Festivale Türkiye'den 34, yurt dışından ise 14 farklı üniversiteden 99 biliminsanı ve sanatçı katıldı.

Festivale Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) ise Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YORKAM) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç katıldı.

Festival kapsamında Uluslararası Antalya Yörük ve Türklük Araştırmaları Bilim ve Sanat Kurultayı da gerçekleştirildi.

8 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte aynı zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü (GSE) Müdürü de olan Doç. Dr. Mustafa Genç, ''Akdeniz Bölgesi Yörüklerinde Kökboya Geleneği'' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Nahçıvan, Gagavuzya, Bulgaristan, Makedonya, Finlandiya, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden biliminsanları ve sanatçıların da katıldığı festivalde Doç. Dr. Mustafa Genç, 29 ülkenin katıldı; 250 çadırın konuşlu olduğu 400 dönümlük festival alanında uygulamalı şekilde ''kökboyama'' eğitimleri verdi.

-Yörük yaşam kültürü endemik bitkiler ve nesli yok olma tehlikesi altındaki hayvanlar için çok değerlidir

Genel etkinlik şemsiyesi Festival ve Uluslararası Antalya Yörük ve Türklük Araştırmaları Bilim ve Sanat Kurultayı'nda öne çıkan başlıklar özet hâlinde şu şekilde gerçekleşti:

'' »Oturumlarda Türk tarihine ilişkin arkeolojik ve akademik bulgu ve belgeler bilim dünyasına tanıtıldı

»Yörük ve Türklük araştırmalarında hâlihazırda devam eden yanlış kavramlaştırmalar nedeniyle ortaya çıkan alt kimliklerin 'Türk'  kimliğine ve Türk kültürüne zarar vermesi ihtimali üzerinden daha dikkatli bir dil kullanılması gerektiği ifadesi ön plana çıktı.

»Yörük yaşamı ve çevre ilişkisi, orman yangınları ve güvenlik konuları ele alındı

»Göç yollarının iyileştirilmesi gerekliği üzerinde duruldu

»Toros Dağlarıˈnın konargöçer Türkmenler tarafından kullanımının kolaylaştırılması, desteklenmesi önermesi yapıldı

»Endemik bitki ve nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan türlerinin tanıtımı yapıldı. Yörük yaşam kültürünün bu alanlara ne denli büyük ve önemli olumlu katkılar sunduğu gösterildi

»Tarih, filoloji, halk bilimi çalışmalarında gelinen nokta uzmanlar tarafından analiz edildi. Bundan sonraki aşamalarda yapılması gerekenlerin tespiti, yöntemi ve kaynakları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu

»Felsefe, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler ile din alanında çalışan uzmanlar, durum tespiti yanında Türkiye ve Türk Dünyası'nın kültürel, sosyolojik ve teolojik açıdan değerlendirilmesi gerçekleştirildi

»Yörük Türkmen Festivali'nin uluslararası boyuta taşınması ve kimlik kazandırılmasının çok önemli bir aşama olduğu ifade edildi. Festival kapsamında bilimsel ve sanatsal etkinliklerin dâhil edilmesinin çok sevindirici gelişmeler olduğu kaydedildi.'' 

Yörük ve Türklük Araştırmaları Bilim ve Sanat Kurultayı'na Türk Dil Kurumu (TDK) emekli Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Devlet Sanatçısı Dr. Mehmet Özbek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan da ''onur konuğu'' olarak katıldılar

-Toros Dağları'nın konargöçer Türkmenler tarafından kullanımının kolaylaştırılması istendi

Kurultay'da konu başlıkları ise ana hatları ile şu şekilde idi:

''»Osmanlı'da konargöçer yaşamından örnekler

»Çukurova, Balkanlar'da Türk kültür mirası üzerine değerlendirmeler

»Toroslar'da, Kazdağları'nda, Kıbrıs'ta, Muğla'da, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da Yörük yaşamı nedir?

»Dünya göçebe oyunları

»Anadolu göçerlerinin (Türkmen ve Yörüklerin) ticaret yollarının gelişmesine katkıları

»Yörük destanları

»Yörüklerde yaylak, güzle ve kışlak hayatı

»Türk kültüründe and içme törenleri

»Türk kültüründe Ocaklar çevresinde oluşan âdet ve uygulamalar.

»Osmanlı Devleti'nde Yörük ve Türkmenlerin, sosyo iktisadi ve kültürel politikalarındaki yeri

»Akdeniz Bölgesi'ndeki Yörüklerin 'kökboya' geleneği

»Yörük dernekleri sorunları ve çözüm önerileri''