Ispartaˈnın köklü bir kerpiç yapı geleneği bulunuyor

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından hazırlanan Akademik Köşe programında ˈˈKerpiç ve Yaşamˈˈ konusu işlendi. SDÜ Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörü Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt, ˈˈhayatın birçok alanında olduğu gibi kerpiç ustaları da kalmıyor. İyi ki ˈIspartaˈda Kerpiç ve Yaşamˈ eseri ile bu kadim kültürel mirası kayıt altına aldıkˈˈ diyor.

SDÜ Radyo TV Uygulama Araştırma Merkezi stüdyolarında program sunucusu Murat Kasap moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayına, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörü Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt ile Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Seda Şimşek Tolacı katıldı.

-ˈˈKerpiç, geçmişten günümüze bir yapı malzemesiˈˈ

Ispartaˈnın Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi kapsamında yürütülen ˈˈIspartaˈda Kerpiç ve Yaşamˈˈ konulu çalışmadan bahseden Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt, tarihsel süreç içerisinde Ispartaˈda köklü kerpiç geleneğinin bulunduğunu söyledi. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçtiği andan itibaren kerpici kullandığını dile getiren Kortholt, ˈˈ Kerpiç, geçmişten günümüze bir yapı malzemesi. Araştırmalarımızda insanların kerpici sadece ev yapımında değil, mutfakta farklı yaşam alanlarında da kullandığına şahit olduk. Doğal bir madde olan kerpici, doğru olarak nasıl kullanırız bunu düşünerek çalışmalar yapmalıyız. Kerpiç, Isparta’da çok kullanılan bir malzeme. Araştırmalarımızın her aşamasında bizlere destek olan Isparta halkına çok teşekkür ediyoruzˈˈ dedi.

-ˈˈKerpiç, prestijli yapılarda kullanılmaya başlanıyorˈˈ

Kerpicin yapısından bahsederek sözlerine başlayan Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Seda Şimşek Tolacı ise kerpicin içeriğinin her yöreye göre değiştiğini yapımında ve üretiminde hâlâ aynı ritüellerin kullanıldığını söyledi. 

Kerpiç için killi toprağın daha avantajlı olduğunu vurgulayan Tolacı, ˈˈKerpiçten yapılan evler, yazın serin kışın sıcak olur. Sağlıklı bir malzeme olan kerpiç, evin içerisinde sürekli oksijeni sağlar. Ayrıca dışarıya atık malzemesi vermez. Tamamen doğa dostu, kendi kendine geri dönüşebilir bir malzemedir. Son dönemde teknolojiyi de eklenerek dünyada kullanılmaya başlayan kerpiç, bugün otellerde, prestij yapılarda, müzelerde karşımıza çıkıyor. Kerpicin endüstrileştirilerek inşaat malzemesi haline getirilmesi konusunda da çalışmalar varˈˈ diye konuştu.