Nadide Kültürel Mirasların İzinde

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençliği Programları Merkezi ilâ ERASMUS + tarafından desteklenen ˈˈKültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık Projesiˈˈnin 2. Ulusal Toplantısı Gönenˈde hayata geçirildi.

-ˈˈAnadolu Destanıˈˈ

Kültürel miras olan nadir eserleri kayıt altına almak ve gelecek kuşaklara aktarmak gayesiyle başlatılan uluslararası projenin Gönen aşamasında Anadolu Selçuklu Dönemi ve Osmanlıˈya uzanan muazzam Türk tarihinden ilham alınarak hazırlanan ˈˈAnadolu Destanıˈˈ isimli defile sunumu gerçekleştirildi.

-ˈˈKültürünü Tanıma ve Farkındalıkˈˈ

SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç: ˈˈTürküleri, masalları, ninnileri, kültürümüzü, kelimelerimizi kaybediyoruz. Hayatta üç önemli evre var: ˈ-Doğum, Düğün, Ölüm.ˈ  Dikkat edin düğün davetiyelerinde -iki kişilik- yazıyor. Çocuklarımızı düğüne götürmüyoruz. (-Psikolojileri bozulur) diye cenaze törenlerine gitmelerine izin vermiyoruz. Sonra çocuklarımız ölen birinin ardından ne söyleyeceğini bilmiyor. Misafir geldiği an çocuklarımızın eline telefon verip odasına gönderiyoruz. Çocuklarımızın hayatımıza dâhil olmalarına izin vermiyoruz. Suçlu biziz. Bizim önce neyi kaybettiğimizi hatırlamamız gerekiyor.ˈˈ

-8 kurum tarafından hayata geçirilen başyapıt: Kültürel Miras

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençliği Programları Merkezi tarafından ERASMUS + Hibe Programı Ulusal Gençlik Diyaloğu kapsamında desteklenen ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) İzmir Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen ˈˈKültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık Projesi ˈˈnin 2. Ulusal Toplantısı Gönen ˈde hayata geçirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi,  Akdeniz Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesiˈnin ortağı olduğu projede ˈgençlerin kendi kültürel ve düşünce özüne uygun bilgi ve değer anlayışı ile tutum ve davranışlar geliştirmelerinin desteklenmesiˈ amaçlanıyor. Projede ˈöz kültürümüze ve millî değerlerimize yönelik farkındalık yaratılmasınaˈ odaklanılıyor.

-SDÜ etkinliğe 10 kişilik bir uzman kadro ile katılım sağladı

23- 24 Aralık 2021 tarihinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gönen Meslek Yüksekokuluˈnda gerçekleştirilen ˈˈKültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık Projesi ˈˈnin 2. Ulusal Toplantısıˈna proje ortağı olan Süleyman Demirel Üniversitesiˈnden (SDÜ) 10 kişilik bir uzman kadro katıldı.

İki gün süren etkinlikte bir konuşma yapan Proje Koordinatör Kurumu İzmir Olgunlaşma Enstitüsüˈnün Müdürü Şule Aydın, kültürel değerlerin toplumların yüzyıllarca devam eden ortak yaşantılarından doğan ve kuşaktan kuşağa aktarılan, toplumu millet haline getirerek kimliğini oluşturan maddi ve manevi değerler bütünü olduğunu söyledi.

Bu bilgiler ışığında hayata geçirilen projenin hayati değerine vurgu yapan Aydın ˈˈBir milletin var olabilmesi ve kendisini ileriye taşıyabilmesi ancak bu değerlerin genç bireyler tarafından özümsenmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasıyla mümkündür.

Enstitümüz kuruluşundan bu yana bize miras olan kültürümüzü ve kültürel değerlerimizi tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Proje ortağı üniversitelerimizle birlikte yürüttüğümüz proje faaliyetleriyle gençlerimizin, kıymetli ve zengin kültürümüzü severek benimsemelerine, özümüze uygun tutum ve davranış geliştirebilmelerine ve böylelikle kültürel aktarım sürecinin devamlılığına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.ˈˈ şeklinde konuştu.

-ˈˈGençlerin Gözünden Kültürel Miras ve Değerlerimizˈˈ

İlk günkü birleşimlerde ˈˈGençlerin Gözünden Kültürel Miras ve Değerlerimizˈˈ başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

İkinci etkinliklerde ise İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Selçuklu Devleti ilâ Osmanlı İmparatorluğu Dönemi giysilerinden oluşan 30 parçalı ˈˈAnadolu Destanıˈˈ Defilesi sunuldu

-Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık Projesi Künyesi:

-Ana Destekleyici Kurumlar:

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençliği Programları Merkezi

ERASMUS + Hibe Programı Ulusal Gençlik Diyaloğu

Türkiye Ulusal Ajans

 

-Proje Koordinatör Kurum:

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüˈne bağlı)

 

-Proje Ortağı Kurumlar:

Süleyman Demirel Üniversitesi

 Akdeniz Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 

-Etkinlik:

ˈˈKültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık Projesiˈˈnin İkinci Ulusal Toplantısı 23-24 Aralık 2021 tarihleri arasında Gönenˈde hayata geçirildi.

İlk günkü birleşimlerde ˈˈGençlerin Gözünden Kültürel Miras ve Değerlerimizˈˈ başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

İkinci etkinliklerde ise İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Selçuklu Devleti ilâ Osmanlı İmparatorluğu Dönemi giysilerinden oluşan 30 parçalı ˈˈAnadolu Destanıˈˈ Defilesi sunuldu.

 

-SDÜ Ekibi:

Doç. Dr. Mustafa Genç

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Çeliker

Dr. Öğretim Üyesi Seda Şimşek Tolacı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  100/ 2000 Doktora Programı (Somut Olmayan Kültürel Miras) Öğrencisi Okan Okdemir ve Bülent İnci

Sanatta Yeterlilik Öğrencisi Bilal Habib Bahadır, Aslıhan Saygın, Derya Çevik ve Bengü Aydın

 

-Bilgi:

Proje ilk birleşimi 14-15 Ekim 2021 tarihleri arasında İzmir Olgunlaşma Enstitüsüˈnde gerçekleştirilmişti.

 

-Proje açılış etkinliklerini okumak isteyenler için link:

https://izmirolgunlasma.meb.k12.tr/icerikler/kulturel-mirasin-izinde-bireysel-gelisim-ve-farkindalik-proje-toplantisi_11961033.html