Kültür ve Turizm Bakanlığı ilâ Türk Tarih Kurumu'nun ''Bellek Anadolu''' Projesi'nde bir SDÜ eseri: Nefs-i Güneş

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü (GSE) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç'in 'Kökboyama yöntemi ile ip ve kumaştan yaptığı; 'Nefs-i Güneş' ismini verdiği heykel 28 Mayıs- 12 Haziran 2022 tarihleri arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde (Ankara) sergilenecek.

-Bilim ışıtır, inanç ise ısıtır

Doç. Dr. Mustafa Genç: ''Bilim ışıtır, inanç ise ısıtır. Hem ısıtan hem de ışıtan varlık ise Güneştir. Eserde Güneşin bu özelliğinden yola çıkılarak Hitit Güneşi formu seçilmiştir. Kökboyalı iplerle çalışılmıştır. Eserde iplerin kullanılması ise ''Hayat bir pamuk ipine bağlıdır'' sözüne atıf içindir. Başlangıçtaki Yeşil kumaş form ise insanın ilk doğduğundaki hâlinin en temiz ve nefsin en güzel hâline gönderme yapmak için seçilmiştir. Eserde bazı yerler bilerek kusurlu çalışılmıştır. Bu ise insanın hep kusurlu olduğuna vurgu için seçilmiştir.''

-Bellek Anadolu Projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu (TTK) ''Başkent Kültür Yolu'' Projesi kapsamında 28 Mayıs- 12 Haziran 2022 tarihleri arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde (Ankara) 'Bellek Anadolu: Resim, Heykel ve Seramik Sergisi' açıyor.

Bellek Anadolu Sergisi'nde yerli ve yabancı 29 biliminsanı ve sanatçının eserleri yer alacak. Anılan sergide Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü (GSE) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç'in ''Nefs-i Güneş'' ismini verdiği heykel de yer alıyor.

-TTK tarafından Bellek Anadolu Kitabı yayımlandı

Türk Tarih Kurumu (TTK) da eserlerin tüm bilgilerinin yer aldığı katalog kitabı yayımladı. Kitabın başyazısını kaleme alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bellek Anadolu Sergisi'nin 2018 yılında Beyoğlu'nda (İstanbul) gerçekleştirilen projenin Ankara ayağını teşkil ettiğini kaydetti. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Tarih Kurumu olarak arkeolojiye verilen değerin bir parçası olan sanat ve arkeolojik malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşan bir de sergi düzenlendiğine işaret eden Bakan Ersoy, ''Anadolu'nun belleği, kültürel mirasın kaynakları olarak kabul edilen, Kültepe Kaniş, Alacahöyük, Çatalhöyük ve Ahlatlıbel kazılarında ortaya çıkan kültürler günümüz sanat ve sanatçılarına ilham vermekte onların sanatlarının şekil almasında etken olmaktadır. Söz konusu kazı alanlarında ortaya çıkan kültürlerin günümüz sanatçılarına ilham kaynağı olan yönlerinin, sanat eserlerine dönüştürülmesi ve yorumlanması üzerine oluşturulan proje Anadolu Medeniyetleri Müzesiˈnde izleyiciyle buluşturulacaktır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yer alan orijinal eserler de eşzamanlı olarak sergilenecek ve Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan sergi kataloğu ile geleceğe aktarılacaktır.'' şeklinde görüş beyan etti.

-Etkileşime örnek bir proje gerçekleştirildi

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Mareşal, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkeolojiye verdiği değere işaret ettiği makalesinde, eski medeniyetlerin beşiği olan Anadolu arkeoloji alanında eşsiz bir değere sahip olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Çetin, TTK olarak ilk kazı desteğinin 1931 yılında verildiğini belirterek,  ''Anadolu'nun mirasını evrensel normlar ile tanıtmak Türk kültür ve sanat dünyasına yeni eserler kazandırmak, yayınlanan kataloglarla bilgi aktarımı sağlamak, resim sanatı alanında iz bırakacak bir arşiv oluşturmak. İham kaynağının merkezinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde orijinal eserlerle sanatçılar tarafından esinlenilerek sanatçılar tarafından yorumlanan çağdaş eserleri birlikte sergileyerek sanat ve arkeolojik açıdan etkileşime örnek bir proje gerçekleştirmek projenin amaçlarındandır.'' açıklamasını yaptı.

-Anadolu'da uygarlığın doğuşu bu müzede

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç ise yayınlanan makalesinde şu saptamalarda bulundu: ''Anadolu'nun kültür mirasını en erken dönemlerden başlayarak günümüze kadar kronolojik bir sırayla Osmanlı Devri'nin tarihi mekânlarında dünya kamuoyuna tanıtan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara'da Kurtuluş Mücadelemizin ve Sakarya Meydan Muharebesinin devam ettiği, ülkenin zor günlerinde Atatürk'ün teşvik ve telkinleriyle kurulmuştur. Türk Müzeciliği adına köklü bir yapıya sahip olan Müze, müzelerin temel işlevleri olan koruma, belgeleme, gelecek nesillere aktarma ve iletişim çalışmalarıyla birlikte eğitim ve etkinlikleriyle birçok ilke ve yeniliğe imza atmıştır. Dünyanın en önemli ve köklü müzelerinden olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Anadolu'nun hafızasını ve kültürel değerlerini koleksiyonlarında barındırmaktadır. Anadolu'da uygarlığın doğuşunu, değişimini, dönüşümünü yansıtan eserlerini, eşsiz bir deneyimle ziyaretçisiyle buluşturmaktadır. ''

TTK tarafından yayımlanan katalog kitapta Bellek Anadolu Sergisi Projesi Genel Koordinatörü Siret Uyanık, Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Kültepe-Kaniş Kazıları Başkanı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Konya Çatalhöyük Kazı ve Araştırma Başkanı Doç. Dr. Ali Ümit Türkcan'ın makalesine de yer verildi.

-Eser Adı, Boyutları, Eserin Tekniği, Yılı:

Nefs-i Güneş, 2022, Kökboyalı İp ve Kumaş Heykel

 

-Nefs-i Güneş:

SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç'in eser künyesinde ise şu aydınlatıcı bilgiler paylaşıldı:

''Bilim ışıtır, inanç ise ısıtır. Hem ısıtan hem de ışıtan varlık ise Güneştir. Eserde Güneşin bu özelliğinden yola çıkılarak Hitit Güneşi formu seçilmiştir. Eserde güneşin üzerindeki renkler ise Tasavvuf kültüründeki nefsin her aşaması için bir renk karşılığı olduğu için o renklerdeki kökboyalı iplerle çalışılmıştır. Nefs-i emmare: Mavi, Nefs-i levvame: Sarı, Nefs-i Mülhime: Kırmızı, Nefs-i Mutmainne: Siyah, Nefs-i Raziye: Yeşil renk ile sembolize edilir. Eserdeki renkler bu anlayışla çalışılmıştır. İnsan kendi ruhsal bütünlüğünü bilim ve inancı yani akıl ve gönlü birleştirdiğinde sağlayabilir. Eserde iplerin kullanılması ise ''Hayat bir pamuk ipine bağlıdır'' sözüne atıf içindir. Başlangıçtaki Yeşil kumaş form ise insanın ilk doğduğundaki hâlinin en temiz ve nefsin en güzel hâline gönderme yapmak için seçilmiştir. Eserde bazı yerler bilerek kusurlu çalışılmıştır. Bu ise insanın hep kusurlu olduğuna vurgu için seçilmiştir.''

 

-Künye:

Bellek Anadolu Sergisi

-Proje Genel Koordinatörü:

Siret Uyanık

-Proje Danışmanları:

Prof. Dr. Birol Çetin

Prof. Dr. Tayfun Yıldırım

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu

Prof. Dr. Hüseyin Elmas

Prof. Dr. Meliha Yılmaz

Doç. Dr. Ali Ümit Türkcan

Yusuf Kıraç

Meral Öztürk