Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği 2022-2025 Stratejik Plan Çalıştayı

ˈˈMasallarımızı, ninnilerimizi, hikâyelerimizi, sözlerimizi, yemeklerimizi kaybetmemek için birbirimize daha yakın durmak zorundayızˈˈ

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliğiˈnin Ankaraˈda gerçekleştirilen 2022-2025 Stratejik Plan Çalıştayıˈnda yaptığı sunumda başlıktaki sözler ile seslendi.

-2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursaˈda etkin çalışmalıyız

SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Genç: ˈˈTÜRKSOY Kültür Bakanları Daimî Konseyi 38ˈinci Dönem Toplantısıˈnda ˈˈBursa, Türk Dünyası Kültür Başkentiˈˈ seçildi. Yıl boyunca devam edecek eğitim, bilim, kültür, sanat etkinliklerinde Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği olarak etki düzeyi yüksek çalışmalar yapmalıyız.ˈˈ

 

-SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Genç dört başlık altında yol haritası çizdi

2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve hâlihazırda ˈˈUluslararası Kültürel İşbirliği Teşkilâtıˈˈ statüsünde olan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, 2022-2025 Stratejik Plan Çalıştayı düzenledi.

Ankaraˈda TÜRKSOY Genel Merkeziˈnde hayata geçirilen Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği 2022-2025 Çalıştayıˈnda Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç de bir sunum gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğü Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YORKAM) Müdürü olan Doç. Dr. Mustafa Genç, ˈˈmasallarımızı, ninnilerimizi, hikâyelerimizi, sözlerimizi, yemeklerimizi kaybediyoruz. Daha fazla kayıplar yaşanmaması için birbirimize daha yakın durmak zorundayız ˈˈ diye seslendi.

-Daha çok belgesel çekilmeli, kurumsal altyapı inşa edilmeli

Yörük ve Türkmenlerin eğitim, bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarının etki düzeyi yüksek şekilde tanıtılması gayesi ile güçlü bir kurumsal altyapı inşa edilmesinin şart olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Mustafa Genç, dört adımdan oluşan yol haritasını şöyle anlattı:

ˈˈYörük ve Türkmenlerin eğitim, bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarının tanıtılması gerekiyor. Tabiî ki bu tür yapılan çalışmalarda çok ciddi bir bilgi ve kavram kargaşası var.

Bizler yaptığımız toplantılarımızda, çalıştaylarımızda ya da toylarımızda ˈˈkonargöçer ˈˈ yerine hâlâ ˈˈgöçebe ˈˈ tabirini kullanabiliyoruz. O yüzden biz meselenin dört başlık altında toplanıp değerlendirilmesine karar verdik.

Birincisi Yörük Türkmen algısı ve kavramların doğru bir şekilde kamuoyuna anlatılması şarttır.

İkinci başlığımız derneklerin kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim eksikliğinin giderilmesi ve stratejilerinin belirlenmesi üzerine olmalı.

Üçüncü başlığımız Türk dünyası ile ilgili lobi faaliyetlerinin sürdürülmesi

Dördüncü başlık olarak da ulusal ve uluslararası medya ile Yörük ve Türkmen kültürünün tanıtılması şeklindedir.

Yörük ve Türkmen kültürü için kavram kargaşasını giderecek ortak bir metni eş zamanlı olarak açıklamak ve kamuoyuna paylaşmakta fayda görüyoruz.

Birçok kamuoyunda bizi ilgilendiren meseleler oluyor. Ama her bir dernek kendine göre açıklama yapıyor. Bunun Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından bir metin oluşturulup yerel ya da bölgelerdeki kendi isimlerini de kullanarak ortak bir basın açıklaması yapması doğru ve sağlıklı bir iletişim dili olduğu fikrindeyiz. Çünkü öbür türlü konu sonuç alamayacağımız bir yere doğru gidiyor.

Yine aynı başlık altında Yörük Türkmen kültürü ile ilgili olarak akademik çalışmaların desteklenmesi gerekiyor.

Doğal olarak Türkiyeˈde bilgi edinmek alaylı ve mektepli şeklinde gerçekleşiyor. Ama ne kadar birbirimize yakın olursak akademi alanındaki yapılan çalışmaların çok daha kıymetli olacağını düşünüyoruz.

Yörük ve Türkmen kültürünün doğru bir şekilde anlatılabilmesi için mevcuttaki veri sistemimizin daha güncel hâle getirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor.

Ayrıca kurumsal sosyal medya hesaplarının oluşturulmasının şart olduğunu görüyoruz.

Kurum adına çok daha nitelikli ve doğru bilgilerin paylaşılabileceği bir iletişim aygıtlarını inşa etmeliyiz.

Kurumsal bir veri sistemi ve toplu SMS ile üyelerin her konuda bilgilendirilmesinin sağlanmasını savunuyoruz.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği genel şemsiyesi altında 1 Konfederasyon, 9 Federasyon ve 75ˈe yakın Dernek var. Bunlar üniversiteler ile işbirliği içerisinde olmalı. Akademik çalışmalar ve kavramlarla ilgili Danışma Kurulu oluşturulmalıdır.

Bölgesel anlamda olabilir. Her ilde olabilir. Sosyoloji, tarih, güzel sanatlar ya da bilim ile ilgili alanlarda bizim çalışmalarımıza tam destek verebilecek durumda yetişmiş, kaliteli akademisyenlerin olduğunu biliyoruz

Genel Merkez Ankaraˈya taşınmalı. 08:00-17:30 saatleri arasında her ân hizmete açık olmalı.

-Büyükelçilikler ve yurt dışındaki Türk toplulukları ile bağlantılarımız güçlü olmalıdır

Yörük ve Türkmen eğitim, bilim, kültür ve sanatının doğru şekilde tanıtılması için Büyükelçilikler ve yurt dışındaki Türk dünyası ile bağlantılarının güçlendirilmesi gerekiyor. Yurt dışındaki Türk toplulukları ile bu bağlamda iletişime geçilmeli.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursaˈda Yörük Dünyası Türkmen Kültür Birliğiˈnin etkin olarak bu organizasyon içerisinde tanınmasının sağlanmasını savunuyoruz.

Yörük Türkmen kültürünü tanıtmak için kısa filmler, belgeseller, reklamlar çekilmesi gerekiyor.

Bizler bugün çok ihmal ettik ama hayatımızdaki bütün kavramların ortaya çıkışı kullandığımız teknolojiler ile gelişti. Çünkü teknoloji kendi kültürünü oluşturuyor. Bugün konuşma ve yazışma şekillerimize bile baktığımızda semboller ve kavramları kullanıyoruz.

Bizler bugün masallarımızı, ninnilerimizi, hikâyelerimizi, sözlerimizi, yemeklerimizi kaybettik.

Bize ait olan bütün değerlerin doğru bir şekilde korunup tanıtılması için iletişim ve medya ayağının çok kritik olduğunu düşünüyoruz.ˈˈ