Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 100/2000 Öncelikli Alan Söyleşileri: Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü KORTHOLT- Doç. Dr. Mustafa GENÇ