ˈˈIspartaˈda Kerpiç ve Yaşamˈˈ kitabı yayımlandı

Kültürel mirasların korunması konusunu bütüncül bir koruma anlayışı çerçevesinde değerlendiren Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerini, farklı projeler ile gelecek nesillere aktarıyor.

Toplumların ve bireylerin yaşam tarzlarını, sözlü geleneklerini, el sanatı kültürlerini yaşatmak amacıyla 2017 yılında farklı disiplinlerin birleşimiyle Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından hazırlanan ˈˈSomut Olmayan Kültürel Mirası Projesiˈˈnin (SOKÜM) çıktıları kayıt altına alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda tarihsel süreçte Anadolu ve Ispartaˈda kerpiç yapıların tarihsel öyküsünün aktarıldığı  ˈˈIspartaˈda Kerpiç ve Yaşamˈˈ kitabını okuyucuları ile buluşturdu.

Ispartaˈnın kültürel miras alanlarına yönelik, bütüncül bir koruma yaklaşım anlayışı ile hazırlanan kitap, Ispartaˈnın geleneksel kerpiç yapılarını, tüm yönleriyle ele alarak geleneksel mimariye ve kültürel mirasımıza dikkat çekiyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seda Şimşek Tolacıˈnın kalemiyle derlenen kitapta; ˈˈKerpiç Yapıların Tarihsel Öyküsüˈˈ, ˈˈToprak Kerpiç Ve İnsanˈˈ, ˈˈKerpicin Özellikleriˈˈ, ˈˈKerpicin Yapıda Farklı Malzeme Kullanımıˈˈ,   ˈˈFarklı İşlevdeki Yapılarda Kerpiçˈˈ ve ˈˈYaşamın Odağı: Sofa Mekânlarıˈˈ gibi bölümler yer alıyor.

Halk mimarisi ya da anonim mimari olarak adlandırılan, yerel malzeme ve benzer yöntemlerle üretilen mekânları kapsayan yerleşim alanları ve somut olmayan kültürel miras değerlerinin belleklerdeki koruyucusu olan mekânların Ispartaˈdaki önemli ortak noktalarından bir tanesi ˈkerpiçˈtir.

Kerpiç, Anadoluˈda bilinen ilk yerleşim alanlarında kullanımına rastlanan, ustası ve uygulama sayısı oldukça azalmasına rağmen özellikle kırsal alanlarda halen geleneksel yöntemlerle üretilerek kullanılan bir yapı malzemesidir. Sosyal, kültürel, ekonomik yapı ve yaşam biçimini de yansıtan konutlar; işlikler ve atölyeler; doğa-bina ve bina- insan ilişkileri de dikkate alınarak ˈˈIspartaˈda Kerpiç ve Yaşamˈˈ isimli kitaba konu alındı.

ˈˈSomut Olmayan Kültürel Mirası Projesiˈˈ kapsamında daha önce de ˈˈIspartaˈnın Somut Olmayan Kültürel Mirasıˈˈ, ˈˈAntik Dönemden Günümüze Ispartaˈnın Kültürel Mirasıˈˈ ve ˈˈIsparta Çevresi Yörük Kültürüˈˈ isimli kitaplar yayımlanmıştı.

 

-Fotoğrafın üzerini tıkla 'SDÜ Isparta'da Kerpiç ve Yaşam' yapıtını 'E-Kitap' şeklinde oku ya da cep telefonu, tablet veya bilgisayarına indir

http://w3.sdu.edu.tr/SDU_Files/kitaplar/ispartada-kerpic-ve-yasam.pdf

 

Yayın Tarihi: 30/03/2021
Okunma Sayısı: 95